Falsafah SYS

Falsafah SYS

 • Pengetahuan asas kebahagiaan
 • Pendidikan adalah hak asasi semua insan.
 • Manusia adalah makhluk yang boleh diasuh, dididik, dilatih dan diajar kesuatu tahap intelek tertinggi mengikut kecerdasan seseorang
 • Pencapaian manusia dalam ilmu pengetahuan bukan semula jadi tetapi dipengaruhi oleh persekitaran

Visi  SYS

SYS IS THE BEST

Misi SYS

 • Mewujudkan  masyarakat yang bedisiplin, bersatu padu, dan berilmu pengetahuan
 • Mewujudkan masyarakat yang taat setia kepada agama, negara dan bangsa.
 • Mewujudkan masyarakat yang cinta akan  tradisi dan semangat kebangsaan

Moto SYS

MULTUM IN PARVO

(MUCH IN LITTLE)

Piagam Pelanggan

Dalam usaha mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dan visi sekolah “SYS Is The Best”, kami kakitangan sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yussuf, Batu Gajah dengan penuh tanggungjawab menjanjikan usaha berterusan untuk :

 • Meningkatkankan dan mempelbagaikan ilmu pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan pelajar yang berilmu dan berketrampilan.
 • Menjaga dan menambah kemudahan  sekolah sebagai asas proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Mewujudkan iklim dan persekitaran persekolahan yang bersih, indah, sihat dan ceria.
 • Menjamin tahap keselamatan yang tertinggi di setiap aspek pengurusan sekolah.
 • Memberikan layanan mesra dan mengambil tindakan segera kepada semua pihak Sentiasa mengekalkan hubungan  rapa dengan pelajar, ibu bapa dan masyarakat.
 • Memberi keutamaan kepada segala usaha dan aktiviti yang menganjurkan penerapan nilai-nilai positif dan murni; danMewujudkan masyarakat sekolah yang berdisplin dan berpegang teguh kepada ajaran agama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *